Důchody

Ke stažení Grafy (PDF), případně XLS (Excel) nebo ODS (Open Office) i s tabulkami. (Jestli jsou grafy i v XLS, exportovaném z OpenOffice, nevím...)

Počet důchodců v ČR:
Meziroční změny v počtu důchodců:
V roce 2010 došlo k zavedení třístupňové invalidity a místo plných invalidních a částečných invalidních důchodů začaly být vypláceny invalidní důchody pro invaliditu I., II., a III. stupně.
V grafu je I. stupeň uveden v sérii částečný invalidní, II. a III. stupeň v sérii plný invalidní...
V důsledku této reformy přišlo přes 80 000 lidí o invalidní důchod (jak vyplývá z uvedeného celkového počtu invalidních důchodů)...
(Možná podle výše důchodu měl být II. stupeň spíš s dřívějším částečným a pouze III. stupeň porovnáván s plným invalidním - to by přišlo o plný invalidní důchod ještě o dost více lidí...)
 
Průměrná výše důchodů:

Počty obyvatel:
Červená série jsou obyvatelé obecně ve městech, zelená ve vesnicích. Žlutá jsou zřejmě krajská města a Praha, hnědá jsou malá města a vesnice (kde je v součtu více obyvatel než v krajských městech), světle modrá jsou malá města mimo krajských, pro srovnání jsou doplněné fialová Praha a žluté Brno...

(Zdroj: ČSÚ/MPSV)
(Zdroj: ČSÚ)

Důchodci celkem

Důchodci starobní

Viz značný nárůst počtu důchodců v roce 2010.
Změna v poměru důchodců v okrese Plzeň jih v roce 2007 je dána změnou hranice okresu... (Tedy se musela hranice posunout někam, kde bylo relativně více důchodců?)
Viz relativně malý počet starobních důchodců v okresech Praha východ a Praha západ - kde se v posledních 10 letech počet obyvatel zvýšil na cca 150%, přistěhováním mladých rodin do "sateltiních" měst okolo Prahy...

Důchodci ostatní

(Zde jsou zahrnuty invalidní, vdovské a sirotčí...)
Viz v Praze i v okolí je relativně málo invalidních atd. důchodců a jejich procento neustále klesá...

Průměrná výše důchodu

(Mapy nejsou normalizovány, takže není vidět postupný vzestup důchodů...)
Průměrná výše starobního důchodu vypovídá a výši platů v daných regionech v minulých 20-40 letech...
Všimněte si, že nejnižší důchody jsou v okrese Znojmo (jen 87% výše Pražských důchodů), tedy v okrese, kde má relativně skoro nejvyšší podporu Komunistická strana (viz volby do PS 2010)

Vývoj indexu reálných mezd a reálného starobního důchodu

zdroj
1) podíl indexu hrubé průměrné měsíční nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen (rok 1990 až 1993 civilní sektor)

2) podíl indexu průměrného starobního důchodu a indexu životních nákladů domácností důchodců

Srovnejte se zdravotním stavem a s výsledky voleb do PS 2010 a volbou prezidenta 2013.
Viz věková struktura 2001, věková struktura 2011 ...

Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky SZB5022PU_OK, RSO5022PU_OK, DEM0050PU_OK, DEM0020PU_OK, 1309.xls ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]