Emise

Měrné emise základních znečišťujících látek.
Ukazatel vyjadřuje množství znečišťujících látek vystupujících ze zdrojů znečišťování ovzduší za určité časové období, připadající na jednotku plochy území (např. tuny na km2).

Emise CO

Kategorie:REZZO 1-3 (bez mobilních zdrojů)
Znečišťující látky:Oxid uhelnatý (CO)
Jednotky:tuna na kilometr čtverečný
 
Normalizované hodnoty v rozmezí 0-10 Normalizované hodnoty v rozmezí 0-3 (pro vzájemné srovnání řádek)
Vybrané lokality v grafu:
Ačkoli je na tom Ostravsko stále relativně nejhůře, přeci jen kleslo z 362 t/km2 v roce 2004 na 122 t/km2 v roce 2009 ...

Je zajímavé, že ovšem v Ostravě ani zdaleka není z republiky nejvíc úmrtí na nemoci dýchací soustavy, a ačkoli je tam poněkud vyšší celková standardizovaná úmrtnost, není tak velká jako třeba v Teplicích, Chomutově a Sokolově...

Emise NOx

Kategorie:REZZO 1-3 (bez mobilních zdrojů)
Znečišťující látky:Oxid dusíku (NOX)
Jednotky:tuna na kilometr čtverečný
 
Normalizované hodnoty v rozmezí 0-10 Normalizované hodnoty v rozmezí 0-3 (pro vzájemné srovnání řádek)
Vybrané lokality v grafu:
Opět významě vede Ostrava, a opět klesla z 63.5 v roce 2004 na 32.04 v roce 2010.
Zde ji ale významě dotahují Krušné hory, kde rovněž Chomutov klesl z 27.2 v roce 2004 na 19.7 v roce 2010.
(Z mapy ve formátu SVG lze zobrazit hodnotu v daném regionu po najetí myší nad daný okres... Ve verzi této stránky, používající PNG obrázky, toto možné není...)

Emise SO2

Kategorie:REZZO 1-3 (bez mobilních zdrojů)
Znečišťující látky:Oxid siřičitý (SO2)
Jednotky:tuna na kilometr čtverečný
 
Relativní hodnoty (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované hodnoty v rozmezí 0-10 Normalizované hodnoty v rozmezí 0-3 (pro vzájemné srovnání řádek)
Vybrané lokality v grafu:
Opět vede Ostrava, a snižuje z 78 v roce 2004 na 31.5 v roce 2010.
Narozdíl od statistiky NOx ji ale dotahuje Plzeň, a rovněž klesá z 56.4 v roce 2004 na 18.7 v roce 2010.

Narozdíl od propagandy Kjótského protokolu, za globální oteplování nemůže CO2, ale SO2, což je velmi názorně vysvětleno v článku Sulfur dioxide initiates global climate change in four ways na Thin Solid Films, ovšem jde to stáhnout taky zdarma ze stránky autora na Tetontectonics...
(V článku pěkně ukazuje shodu v koncentracích SO2 a změnách teplot z geologického záznamu v sedimentech, kdy SO2 v určitých koncentracích (po větším sopečném výbuchu) způsobí globální ochlazení, ovšem pokud je delší dobu koncentrace jako teď srovnatelná s 1 velkým sopečným výbuchem za 3 roky, dochází naopak ke globálnímu oteplení...

Naštěstí emise SO2 jsou aktivně snižovány, mimo jiné i proto, že to vadí lesům, a globální oteplování skončilo zřejmě již na začátku tohoto století...

Emise tuhé

Kategorie:REZZO 1-3 (bez mobilních zdrojů)
Znečišťující látky:Emise tuhé
Jednotky:tuna na kilometr čtverečný
 
Normalizované hodnoty v rozmezí 0-10 Normalizované hodnoty v rozmezí 0-3 Normalizované hodnoty v rozmezí 0-1
Vybrané lokality v grafu:
Opět je na tom zdaleka nejhůře Ostravsko, opět kleslo z 13.14 t/km2 v roce 2004 na 5.38 t/km2 v roce 2010.
Nedávno v televizi zmiňovali studii (v zimě 2012/13), podle které se na Ostravsku podílí průmysl na znečištění ovzduší pouze 10-30% (jestli jsem se nepřeslechl), že to jsou hlavně domácnosti a pak auta, a že zhruba z poloviny to přichází z Polska...
Tak by mě zajímalo, proč jezdí na Ostravsku tak špatná auta ve srovnání se zbytkem republiky, nebo jestli tam mají domácnosti o tolik horší kamna než všude jinde?
Rovněž Karviná a Frýdek Místek se zlepšují, z 1.63 na 1.22 během těchto 6 let...

Srovnejte se zdravotním stavem a úmrtností...
Srovnejte se koeficientem ekologické stability...

Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulka ZPR5012PU_OK ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]