Kriminalita

(ODS,
XLS,
PDF)
Všechny typy si drží více-méně stálou míru objasněnosti, snad nejvíce je patrný pokles objasněnosti hospodářské kriminality po nástupu pravicové vlády od roku 2006, zejména za ministra financí Miroslava Kalouska od roku 2008 - může to spolu nějak souviset??? Poklesla nejen objasněnost, ale i počet zjištěných případů... Nebo trvá objasnění hospodářské kriminality nepřiměřeně dlouho ve srovnání s ostatními typy kriminality, zvláště když kvůli tomu právníci sepisují stovky tisíc stran textu...?
Nejvyšší míra objasněnosti případů je u vražd a znásilnění... Pokles a nárůst počtu vloupání sleduje v tomto období vývoj nezaměstnanosti...

Ve starším souboru lze získat i poněkud starší data:

(zdroj,
xls)

Zjištěná kriminalita a procento objasněných případů

Jedná se o kriminalitu uváděnou ve statistikách Policie ČR - tj. počet skutků, v nichž jsou spatřovány trestné činy - viz zákon č.140/1961Sb (trestní zákon) a zákon č.141/1961Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád).
U zjištěné kriminality jsou v mapě znázorněny počty případů, přepočtené na 100 000 obyvatel v daném okrese.
Procento objasněných případů je zjištěno porovnáním dvou VDB souborů, výpočtem objasněné/zjištěné*100 .

Celkem

Barvy normalizovány na rozmezí 1000-7000 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese).
(Objasněnost viz dole...)

Hospodářská kriminalita

Barvy normalizovány na rozmezí 100-800 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Je vidět, že hospodářské kriminality postupně ubývá (nebo ubývá počet zjišťených případů)...

Obecná kriminalita

Barvy normalizovány na rozmezí 700-5000 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Obecné kriminality rovněž ubývá (nebo ubývá "zjištěných" případů), dlouhodobě vedou Praha a Ostrava, obecně pak všechna velká města...

Znásilnění

Barvy normalizovány na rozmezí 0-20 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Dlouhodobě je situace lepší na jižní Moravě, kromě velkých měst, v "křesťanských" oblastech...

Loupeže

Barvy normalizovány na rozmezí 0-150 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Vedla Praha, před Teplicemi, a ovšem v Praze došlo mezi lety 2005 až 2011 k poklesu na 40%, v Teplicích pouze na 67%, takže nyní vedou...
Obecně vedou větší města a celkově se počet případů snižuje...

Krádeže vloupáním do obydlí

Barvy normalizovány na rozmezí 0-300 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Obecně vedou střední Čechy kolem Prahy... Situace v Praze se zlepšuje již od roku 2005 (nebo od předtím, dřívější data v souboru nejsou), v okolí Prahy se po zhoršení 2007-2008 začala zlepšovat až v roce 2009, teď na konec vede Kolín...

Vraždy

Barvy normalizovány na rozmezí 0-10 (případů na 100 000 obyvatel v daném okrese)
(Objasněnost viz...)
Nelze říct, že by nějaký region systematicky vedl...

Objasněno

Celková objasněnost


Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Celková objasněnost se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 11.5% - 62% ...

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Dlouhodobě nejhorší je celková objasněnost v Praze, a ve velkých městech obecně...

Objasněnost jednotlivých typů kriminality viz v dalším souboru...
(tady už je těch map moc najednou...)
Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky KRI5012PU_OK, KRI5022PU_OK, RDB+D30_OK ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]