Kriminalita - objasněnost

Procento objasněných případů

Jedná se o kriminalitu uváděnou ve statistikách Policie ČR - tj. počet skutků, v nichž jsou spatřovány trestné činy - viz zákon č.140/1961Sb (trestní zákon) a zákon č.141/1961Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád).
Procento objasněných případů je zjištěno porovnáním dvou VDB souborů, výpočtem objasněné/zjištěné*100 .

Celková objasněnost


Celková objasněnost se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 11.5% - 62% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Dlouhodobě nejhorší je celková objasněnost v Praze, a ve velkých městech obecně...

Objasněnost hospodářské kriminality


Objasněnost hospodářské kriminality se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 26% - 92% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Objasněnost hospodářské kriminality je poměrně vysoká ve srovnání s celkovou kriminalitou... (Je otázka, jak moc to je dáno poměrem skutečné a zjištěné kriminality?)
Relativně nejhorší byla v Plzni, kde se to ale zlepšuje, a nakonec je nejhorší v Ostravě, kde se to postupně zhoršuje...

Objasněnost obecné kriminality


Objasněnost obecné kriminality se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 12% - 65% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Objasněnost obecné kriminality je nejnižší ve středních Čechách, v Praze v Příbrami...
Vzhledem k tomu, že to je nejčastější typ kriminality, ovlivňuje to nejvíce i celkovou objasněnost...

Objasněnost znásilnění


Objasněnost znásilnění se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 0% - 100% ... (0 nastane, když tam je např. jen 1 případ v celém okrese a není objasněn...)

Tmavá barva udává nízkou objasněnost. (Regiony, které jsou na mapě bílé, neměly v daném období žádný případ...)

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhé jednotky případů, je objasněnost dost rozkolísaná...

Objasněnost loupeží


Objasněnost loupeží se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 0% - 100% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Objasněnost loupeží je poměrně rozkolísaná... Jsou i regiony, kde je jeden rok 100% objasněnost a následující rok 0%... (v okrese Jeseník, v obou těch letech tam byl jediný případ, a jednou objasněn byl, podruhé nebyl...)

Objasněnost vloupání


Objasněnost vloupání se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 0% - 64% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost.

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Relativně je objasněnost vloupání poměrně nízká ve srovnání s jinými typy, snad ještě obecná kriminalita má podobně nízkou objasněnost...
Celkově je to mírně horší ve středních Čechách, až ke konci se blíží i Vysočina...

Objasněnost vražd


Objasněnost vražd se pohybuje v jednotlivých okresech v rozmezí 0% - 100% ...

Tmavá barva udává nízkou objasněnost. (Regiony, které jsou na mapě bílé, neměly v daném období žádný případ...)

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-100% (pro vzájemné srovnání řádek)
Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhé jednotky případů, je objasněnost dost rozkolísaná...

Celková objasněnost

Počty zjištěné kriminality


Počty zjištěné kriminality v regionech viz v předchozím souboru...
(už je těch map moc najednou...)
Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky KRI5012PU_OK, KRI5022PU_OK ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]