Migrace obyvatel

Migrační saldo v okresech

(modrá barva je přírustek, červená je úbytek obyvatel migrací)

Vystěhovávání

Pristěhovávání

Průměrný věk

Přirozený přírustek/úbytek

(Modrá barva je přírustek, červená je úbytek)
Přirozený přírůstek/úbytek na 1000 obyvatel =
Živě narození - Zemřelí
--------------------------------  x  1000
Střední stav obyvatelstva

Počet narozených

Počet zemřelých

(detailnější rozpis podle druhu smrti viz Zdravotní stav v regionech)

Svatby a rozvody

Počet svateb

Počet rozvodů

Potratovost

Samovolná potratovost:

Mimomanželské děti:

Průměrný věk prvorodiček:

Srovnejte se vzdělaností v regionech...

Cizinci v ČR

(Zdroj ČSÚ
tabulka OBY5092PU_OK)

Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky DEM0020PU_OK, DEM0040PU_OK, kr+03-06, kr+03-05, OBY5092PU_OK ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]