Věková struktura 2011

(pro starší data viz Věková struktura 2001)
Věková struktura obyvatel
Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 0-10% (pro vzájemné srovnání řádek)
Baby-boom v okolí Prahy (ale ne v Praze) koresponduje se silnými ročníky 30-45 let v okolí Prahy. Ovšem silný ročník 30-35 let v Praze neprodukuje zdaleka tolik dětí, jako podobně silný ročník ve středních Čechách. Stále je tedy např. v Praze relativně nejméně malých dětí ve věku 5-9 let, ale začalo se to zlepšovat...
Okresy Praha-východ a Praha-západ jsou taky zřejmě jediné, kde klesá průměrný věk v letech 2007-2010...
Až ve věku 25-35 let je tam více lidí než v okolních středních Čechách (v roce 2001 byla tato špička ve věku 20-25 let), je tam pak relativně málo lidí středního věku. Na rozdíl od roku 2001, kdy bylo v Praze dost lidí těsně před důchodem, teď je jich tam naopak poměrně málo, lidé před důchodem jsou hlavně v severním pohraničí.
Vzhledem k tomu, že kolem Prahy se lidé nad 50 let přestěhovali, zřejmě do Prahy, je okolo Prahy nejnižší věkový průměr v republice, kdežto v Praze skoro nejvyšší...
Tzv. Schw.pás - okresy, kde volili K.S. v prvním kole voleb v roce 2013, odpovídá regionům, kde je nejvíce osob v rozmezí 65-70 let. Obecně v regionu středních Čech, kde je nyní nejvyšší porodnost, relativně nejvíce lidí volí TOP09.

Kromě Karlovarska je opět v severozápadním pohraničí malé zastoupení lidí nad 65 let, naopak nejvíc nejstarších lidí je ve velkých městech, až teprve nad 95 let je to celkem vyrovnaně málo všude...
Je dobře patrný boom "Husákových dětí", nyní ve věku 30-40 let. Je vidět, že porodnost se teprve pomalu vzpamatovává z šoku v 90 letech, hlavně druhé půli...

Malý věkový průměr ve středních Čechách okolo Prahy je dán přílivem mladých rodin s dětmi do okolí Prahy. Tento region má jedno z nejvyšších pozitivních saldo migrace - a evidentně se do tohoto regionu stěhují mladí (a úspěšní) lidé, důchodců tam přibývá poměrně málo, z čehož pak i vyplývá relativní pravicovost tohoto regionu...

Na "stromu" věkové struktury jsou dobře vidět tyto jednotlivé generace. V roce 2010 šla do důchodu generace žen, narozených v roce 1950 a muži v roce 1945, což docela dost pohnulo s množstvím důchodců, na což vláda reagovala zrušením mnoha invalidních důchodů (cca o 70 tisíc méně invalidních důchodů!) a zastavením valorizace důchodů. Další taková vlna se čeká, až do důchodového věku přijdou i muži z generace 1950, tedy v roce 2015.
Co se týče asymetrie - v generacích nad 40 let jasně převládají ženy. Ovšem v generaci 1970 značně převládají muži. Bylo by třeba sehnat tyto data z roku 1990 - buďto byla tato asymetrie už z dřívějška, což by vypovídalo o selektivních potratech žen v generaci "Husákových dětí" (?), nebo spíš po revoluci 1989 odešlo (provdalo se) řádově několik set tisíc žen do ciziny?


Grafy věkové struktury jednotlivých okresů (1.5Mb, 468 grafů) jsou k dispozici ve formátu SVG, spolu s programem na vygenerování PNG obrázků...
Viz též Věková struktura 2001, Vzdělanost 2001 a výsledky voleb do PS 2010 a prezidenta v roce 2013. Viz Věková struktura 2011, jak se to po 10 letech vyvinulo...
Oproti předpokládanému stavu od roku 2001 do roku 2011:
Ve věkových kategoriích 25-30 a 35-45 přibylo poměrně dost mužů (řádově 30 tisíc) a o něco méně žen (cca 24 tisíc) - zřejmě cizinci.
Ve věkové kategorii 25-30 ubylo žen, a zejména ve věku 15-20 let ubylo 17 tisíc žen a 18 tisíc mužů.
Žen nejvíce ubylo mezi 80-90 lety (od 70-80 letých v roce 2001), kdežto mužů ubývá rovnoměrněji, více než žen již od 50 let... Naopak od 80 let (od 70-letých v roce 2001) ubývá více žen, protože mužů už tolik nezbývá...
V posledních 10 letech se začíná rodit více dětí, než před 20-10 lety...

Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulka DEM0050PU_OK , tabulky OB02*_OK.1 ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]