Porovnání některých statistik

Srovnejte míru volební neúčasti a průměrný koeficient vzdělání v daných regionech:

Volby do PS 2010 Volby prezidenta 2013
Průměrný počet let studia občanů

Porovnejte "pravicovost" krajů

Vítězná strana ve volbách do PS 2010 v daném okrese Vítězný kandidát v prvním kole prezidentské volby 2013
Míra registrované nezaměstnanosti Průměrná výše důchodů
Index stáří Preference Komunistů v roce 2010
Saldo migrace Poměr důchodců v populaci
Přirozený přírustek Věkový průměr

Počty potratů, svateb, rozvodů a vzdělanost obyvatel:


Zdroj dat: ČSÚ - různé VDB tabulky ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]