Prezidentské volby 2013

Výsledky jednotlivých kandidátů podle regionů, nejprve v členění okresů, poté v členění podle ORP (obce s rozšířenou působností?).
 
Relativní výsledky kandidátů v regionech Normalizované výsledky kandidátů v regionech
(Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde měl daný kandidát nejvíce příznivců) (Barvy jsou normalizované u všech stejně na škále 0-50%, takže se dají srovnávat jednotliví kandidáti)

Dělení podle okresů, 1. kolo

Vítězství kandidáta v jednotlivých okresech:


Dělení podle okresů, 2. kolo

Vítězství kandidáta v jednotlivých okresech:


Dělení podle ORP, 1. kolo

Vítězství kandidáta v jednotlivých ORP:

Dělení podle ORP, 2. kolo

Vítězství kandidáta v jednotlivých ORP:


Výsledky v zahraničí - 1. kolo

(vítězství kandidáta v dané zemi)

Výsledky v zahraničí - 2. kolo

Narozdíl od toho, co ukázali v televizi v den voleb (jednobarevné mapy jen vybraných regionů)...
Srovnejte volební (ne)účast se vzdělaností v jednotlivých regionech a mírou nezaměstnanosti (je vidět, že nezaměstnaní a lidé s nízkým vzděláním moc k volbám nechodí) a případně s volbami do PS 2010.
Srovnejte preference K.S. s věkovým průměrem regionů (2011, 2001), a poznámkami o migraci obyvatel.
Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky VOL0741PU_OKa a VOL0741PU_ORa ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]