Volby do PS 2013

Výsledky jednotlivých stran podle regionů, zde v členění podle okresů.
 
Analýza vychází z OpenData ze serveru www.volby.cz Českého statistického úřadu.
Soubor s podklady ve formátu ODS (OpenOffice), nebo XLS (Excel) a PDF verze této stránky nebo RAR archív jsou k dospizici...
 

Volební účast

Volební účast 2013 Volební účast 2010 Rozdíl volební účasti

Výsledky stran

Relativní výsledky stran v regionech Normalizované výsledky stran v regionech Rozdíl od roku 2010
(Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde měla daná strana nejvíce příznivců) (Barvy jsou normalizované u všech stejně na škále 0-32%, takže se dají srovnávat jednotlivé strany) Rozdíl vyjádřen v procentech z roku 2010.
(Zelená znamená přírůstek, červená úbytek voličů)
Na levé mapě normalizováno na rozmezí -100 % .. +200 % pro srovnání mezi řádkami

Strany, které se dostaly do parlamentu:
 
 
ČSSD 20.31% (50 mandátů tedy 25%, 20336.6 hlasů na mandát)
ANO 2011 18.52% (47 mandátů tedy 23.5%, 19728.4 hlasů na mandát)
KSČM 14.80% (33 mandátů tedy 16.5%, 22455.8 hlasů na mandát)
TOP 09 11.91% (26 mandátů tedy 13%, 22936.8 hlasů na mandát)
ODS 7.67% (16 mandátů tedy 8%, 24010.9 hlasů na mandát)
Úsvit 6.84% (14 mandátů tedy 7%, 24452.6 hlasů na mandát)
(Věci veřejné 2010)
KDU ČSL 6.73% (14 mandátů tedy 7%, 24069.3 hlasů na mandát)

Vybrané marginální strany, které se nedostaly do parlamentu:
Celkově takto voliči vyplýtvali 12.48% hlasů, které byly nerovnoměrně rozděleny vítězným stranám...

 
 
Strana zelených 3.18%
Změna 0.57%
Piráti 2.64%
Str.svob.obč 2.45%
SPOZ 1.50%
DSSS 0.86%
(a další, ještě marginálnější...)

Rozdíly v součtech stran

Relativní rozdíly součtů v regionech Normalizované rozdíly součtů v regionech
(Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde jsou rozdíly největší) (Barvy jsou normalizované u všech stejně na škále -10000 .. +4000 voličů, takže se dají srovnávat jednotlivé skupiny)
(Zelená znamená přírůstek, červená úbytek voličů)
ČSSD+KSČM
Celkový úbytek -138 664 voličů ČSSD je kompenzován přírůstkem 151 245 voličů KSČM. (Přírůstek 12 581 voličů, tedy zisk 0,72% z původního počtu.)
Po přičtení Úsvitu je zisk 354 723 voličů, tedy 20,3% z původního počtu. Škoda, že to v součtu nestačilo na 101 mandátů, ale pouze 97. Při zisku 101 mandátů této skupiny (ČSSD,KSČM,Úsvit) by se nemusela levice dělit v koalici s pravicí, a Úsvit s KSČM by prosadili obecné referendum...
 
ANO+TOP09+ODS
Celkový úbytek -278 089 voličů TOP09 a úbytek -672 483 voličů ODS je kompenzován přírůstkem 926 234 voličů ANO 2011. (Ztráta 24 338 voličů, tedy ztráta 1,26% z původního počtu.)
Po přičtení zisku 106 528 voličů KDU ČSL vychází zisk 82 190 voličů, tedy zisk 3,81% z původního počtu.

Graf, ukazující přechod voličů od ČSSD ke KSČM:
 
Na horizontální ose je úbytek (případně přírůstek) voličů ČSSD v jednotlivých obcích. Na vertikální ose je přírůstek (případně úbytek) voličů KSČM. Každá červená tečka je jedna obec.
Lineární korelace -0,88 se směrnicí -1,13, což je skoro 1:1 ...
Při dělení počtem voličů v obci je ovšem lineární korelace pouze -0,19 se směrnicí -0,25.
 
 

Závislost součtu ČSSD a KSČM na velikosti obce:
Celkově tedy ve větších městech levice dohromady ztrácela, ale zachránila to menší a střední města, kde naopak spíše získávala.
(v grafu jsou jednotlivé městské části Prahy, Brna a Ostravy jako samostatné obce, tak jak je to v dělení ČSÚ...)
Průměrný zisk (v součtu) je 0,62% z voličů v obci s průměrnou odchylkou 4,66%.
 
Na vertikální ose je rozdíl VV,ODS a TOP09, na horizontální ose je ANO.
Lineární korelace -0,99 se směrnicí 0,55 je dána pravděpodobně hodnotami ve velkých městech??
Při dělení počtem obyvatel obce je lineární korelace -0,36 se směrnicí -0,49.
Průměrná ztráta v součtu těchto stran je 8,73% voličů v obci s průměrnou odchylkou 6,19%.
Na vertikální ose je rozdíl ANO-VV2010, na horizontální ose je rozdíl ČSSD.
Lineární korelace -0,87 se směrnicí přímky -2,61, což není 1:1 ...

Levicový koeficient

Jednotlivým stranám jsem subjektivně a diskutabilně přidělil koeficient na škále od -1 (zcela pravicová) až po +1 (zcela levicová).
(Koeficient by se dal též nazvat koeficientem solidarity nebo sociální spravedlnosti).
Koeficientem jsou vynásobeny počty aktivních voličů a po součtu vyděleno celkovým počtem aktivních voličů v daném regionu.
 
Různé koeficienty dávají pochopitelně odlišné výsledky:

 
Verze 1 Verze 2
(Verze koeficientů se navzájem liší v ČSSD (0.85 resp. 0.75) a ANO (-0.5 resp. -0.75), viz popisy pod mapou).
(Červená barva je spíše levicový region, modrá spíše pravicový region).
Vážený průměr ČR 0.09 Vážený průměr ČR 0.02

 
Ve verzi 2, vážený průměr Levicového koeficientu je 0.0186 (mírně doleva). Obdobný koeficient v roce 2010 byl -0.1158 (dost doprava), takže došlo k posunu od minulých voleb o 0.1344 doleva.
Rozdíl v levicovém koeficientu podle regionu.
(Zelená znamená posun doleva, červená by znamenala posun doprava.)

Volební účast - srovnání

Srovnání volební (ne)účasti se vzdělaností regionu:
 
Volební účast v roce 2013 Volební účast v roce 2010
 
 
Koeficient vzdělání (rok 2001)
Koeficient vzdělání je moje vlastní definice: Průměrný počet roků studia na osobu
Základní a neukončené je násobeno koeficientem 7.5, Vyučení a střední odborné bez maturity koeficientem 10.5, Úplné střední s maturitou koeficientem 12, Vyšší odborné a nástavbové koeficientem 14, Vysokoškolské koeficientem 17.5, z čehož je následně proveden průměr na osobu ...
(Nejvyšší měla Praha - 11.8, nejnižší Chomutov 9.94. I v Praze byl průměr lehce pod středoškolským vzděláním... Možná se to za posledních 12 let trochu zlepšilo?)
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (OSVČ)
 
 
Levicovost regionu 2013 (levicový koeficient) Nezaměstnanost 2011
(Obce nad 50000 voličů mají název v hintu...)
Na vertikální ose je levicový koeficient okresu (levice nahoře, pravice dole). Na horizontální ose je odchylka volební účasti od celostátního průměru v procentech. (Tečky mají v názvu hint...)
Voliči v levicovějších okresech chodí méně k volbám...
(Korelace -0.56, směrnice přímky -1.3 v roce 2013, korelace -0.61, směrnice příjmy -1.53 v roce 2010.)

Zdroj dat: ČSÚ...
Zpracování P.A.Semi. 27.10.-28.10. 2013
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]