Vzdělání 2001

Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:
 
Relativní zastoupení v regionech Normalizované zastoupení v regionech
(Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší poměr daného typu) (Barvy jsou normalizované u všech typů stejně na škále 0-50%, takže se dají srovnávat jednotlivé typy vzdělání mezi sebou)
Koeficient vzdělání je moje vlastní definice: Průměrný počet roků studia na osobu
Základní a neukončené je násobeno koeficientem 7.5, Vyučení a střední odborné bez maturity koeficientem 10.5, Úplné střední s maturitou koeficientem 12, Vyšší odborné a nástavbové koeficientem 14, Vysokoškolské koeficientem 17.5, z čehož je následně proveden průměr na osobu ...


Pro srovnání - volební účast v jednotlivých regionech v různých typech voleb:

Volby do PS 2010


Volby prezidenta 2013, 1. kolo


Volby prezidenta 2013, 2. kolo 
Poměr v populaci nad 15 let, z roku 2001:
Základní a neukončené základní vzdělání Vyučení a střední odborné (bez maturity) Úplné střední vzdělání s maturitou Vyšší odborné a nástavbové Vysokoškolské Celkem
Muži: 683077
16.53 % z mužů
7.97 % z celku
1873383
45.33 % z mužů
21.85 % z celku
939793
22.74 % z mužů
10.96 % z celku
113659
2.75 % z mužů
1.33 % z celku
445380
10.78 % z mužů
5.19 % z celku
4133067
100 % z mužů
48.2 % z celku
Ženy: 1292032
29.09 % z žen
15.07 % z celku
1382017
31.11 % z žen
16.12 % z celku
1195124
26.90 % z žen
13.94 % z celku
182595
4.11 % z žen
2.13 % z celku
317079
7.14 % z žen
3.7 % z celku
4442131
100 % z žen
51.8 % z celku
Celkem: 1975109
23.03 %
3255400
37.96 %
2134917
24.90 %
296254
3.45 %
762459
8.89 %
8575198
100 %
Je otázka, jak moc to je deformované výběrem věku od 15 let?
(Bohužel v lepším členění to ČSÚ nedodává. Rovněž v tomto detailním členění to je k dispozici z roku 2001. Z roku 2011 nejsou k dispozici detailní věkové kategorie, pouze souhrny za 0-15,15-65,65+, škoda...)

Kolik z 402 339 lidí ve věku 15-17 let je zařazeno v 1. sloupci (základní vzdělání), zatímco studují střední a budou i vysokou školu?
Kolik z 1 124 788 ve věku 18-24 let je zařazeno ve 3. sloupci (s maturitou), zatímco studují vysokou školu?
(Viz Věková struktura 2001)
Myslím, že se to celé ještě pohne o jednotky procent z prvního do třetího sloupce a o jednotky procent z třetího do pátého sloupce, ale na celkovém stavu to příliš nezmění. (V roce 2010 studovalo střední školy s maturitou dohromady cca 350 000 studentů ve všech ročnících, což je cca 3.5% populace, stejně tak i na všech vysokých školách dohromady cca 360 000 studentů ve všech ročnících, cca 3.5% z celkové populace...)
Ze sčítání lidí v roce 2011 nejsou k dispozici podrobná data ve VDB.
Jsou k dispozici pouze 2 XLS soubory na stránce Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a kraje (celkový vývoj, kraje), z nichž z jednoho lze vytvořit aspoň tento graf:

(ODS,XLS,PDF)

Hustota obyvatel na 1km2
Rok 2011 (Různé úrovně normalizování)
Koeficient ekologické stability
Rok 2011 (poměr ekologicky příznivého využití půdy / ekologicky nepříznivé včetně ornic)

(Tmavě zobrazené regiony mají dobrý/vysoký Koeficient ekologické stability...)


Míra registrované nezaměstnanosti
Rok 2008-2010
Relativní poměr v regionech Normalizovaný poměr v regionech
(Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je nejvíce nezaměstnanosti) (Barvy jsou normalizované u všech let stejně na škále 0-15%, takže se dají srovnávat jednotlivé roky. Viz markantní nárůst nezaměstnanosti v roce 2009, kdy byla hospodářská krize. Ovšem leckde okolo nás v Evropě krize už téměř skončila, to jen u nás se to moc nezlepšuje...)

Viz též Věková struktura v okresech 2001, Věková struktura v okresech 2011
Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky OB027_OK.1 RSO5022PU UAP6030PU_OR VOL0152PU_OK VOL0751PU_OKa TPR6010PU ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]