Zdravotní stav

Přirozený přírustek/úbytek

Počet zemřelých

Počet zemřelých - nemoci dýchací soustavy

--

Počet zemřelých - novotvary

--

Počet zemřelých - nemoci oběhové soustavy

--

Počet zemřelých - Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

(Zde je vidět, že to je o dost náhodnější, než u systematických poruch výše...)

Počet zemřelých - Sebevraždy

--
(Zde je vidět, že to je o dost náhodnější, než u systematických poruch výše...)

Standardizovaná úmrtnost

(Standardizovaná úmrtnost - úmrtnost teoretické evropské populace ("evropského standardu") vypočtená z jednotlivých věkově specifikovaných úmrtností konkrétní populace.)

Muži

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 550-1200 (pro vzájemné srovnání řádek)

Ženy

Relativní zastoupení (pro vzájemné srovnání regionů) Normalizované zastoupení v rozmezí 550-1200 (pro vzájemné srovnání řádek)
Všimněte si, o kolik nižší mají "Standardizovanou úmrtnost" ženy než muži (pro srovnání v pravém sloupci)...

Potratový index

(Počet potratů na 100 narozených dětí.)
(Srovnejte s počtem svateb a rozvodů a úrovní vzdělání v severozápadních Čechách)

Vrozené vady

(Podíl živě narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených.)

Viz část 2 - Zdravotní péče...

Srovnejte s emisemi různých typů znečištění ovzduší...
Srovnejte s počty důchodců v jednotlivých regionech...

Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky DEM0120PU_OK, DEM0020PU_OK, ZDR5042PU_OK, ZPR5012PU_OK ... Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]