Otevřený dopis panu Halíkovi

(P.A.Semi, listopad 2016)


(ale i pro ty, kterým sice není sympatický, ale nevědí proč doopravdy)


... Jsou posty a funkce, které nelze uplácet finančně, protože to nemá smysl. Lidé na takových postech se uplácejí pomocí Řádů a medailí a poct... Třeba pan Halík, toho si anglosasové koupili za Řád, za Templetonovu cenu, kterou si i zasloužil... (Podobně Obama dostal Nobelovu cenu míru předem, snažili se ho uplatit, aby se on snažil být té ceny hoden... Nesnažil se, bohužel. Člověk by řekl, že víc ztrapnit se Nobelové nemohli, ale ono jo - letos málem dali Nobelovku za mír Islámskému státu a al-Kajdě (resp. jejich propagandistickému útvaru "Bílé přilby"), nebo aspoň ČT a některé organizace k tomu vybízely... To kdyby se podařilo, byl by to vrchol, který snad překonat již nelze.)


Pane Halíku, ač si vaší ekumenie a mnohého dalšího z teologického hlediska velmi vážím, v politice pozor na Havlův syndrom: hlásání Pravdy a Lásky, zatímco jeho skutky jsou Lež, Krade a podporuje šíření Nenávisti podporou Humanitárního bombardování a podporou střel s ochuzeným uranem. Havlův syndrom je i hlásání Demokracie, zatímco se jedná o šíření fašistické totality, chaosu a zájmů zbrojařských koncernů a propagandy, která ovládá Říši nadřazených výjimečných (proto ten fašismus), jejichž Vůdce hodlá hrubě "zkroutit ruce" těm, kdo se mu nepodřídí. Podpora žido-bolševické totality Západu proti křesťanské zemi Východu, Arogance proti Mezinárodnímu Právu, Dekadence proti Morálce, Sankcí proti Spolupráci, Propagandě a Zamlčování proti Objektivitě, Chaosu proti Řádu... (Bolševik není Komunista. Bolševik by se dal shrnout větou: "Já jsem většina!") Není ani tak důležité, Odkud vycházejí, ale Kam směřují...
Havlův syndrom je hlásání Bílé, která je ve skutčnosti velmi Černá.
Je mi líto, že vaše politické působení je vskutku Havlovské, v tom nejhorším smyslu tohoto slova.
A nakonec i Dalajláma, ač si mnohé jeho filosofie vážím, ale není představitel církve (z religiozního hlediska jako domnělé vtělení pohanského boha je domnělý Démon) a z politického hlediska na něm rozhodně není nic Demokratického. Ano, jeho Filosofie Soucitu je velmi pozitivní, jeho Činy jsou ale poněkud sporné. A když u nás pomatenci mávají staro-tibetskou vlajkou, jedná se o podporu hnutí omezujícího lidská práva, konkrétně o podporu a obdiv krutého otrokářského režimu. Zneužívat k tomuto zločinu akademickou svobodu je obzvlášť podlé.))


A protože úvahy o Východu a Západu také pocházejí z této dílny, je třeba i toto vysvětlit:


Lidé na náměstí, mávající evropskými a kanadskými vlajkami vedle české, s transparentem "JSME ZÁPAD"... Tož když jste Západ, škoda, že jste tam včas neutekli jako Brady, vracet se jako on taky nemusíte...


My ostatní JSME tady ČEŠI. Jsme STŘED, MOST mezi kulturami. Náš prezident, kterého jsme si zvolili, nejen spojuje velkou část národa, ale spojuje i geopolitické celky: gaunery a žido-bolševiky Západu a zastánce Práva, Morálky a Spravedlnosti z Východu... Leckdo si tu nevšiml, kdy se tyhle strany obrátily a pořád ještě tu leckdo válčí dávno minulé války proti nepříteli, který již neexistuje, aby zakryl skutečné nepřátele, kteří se tváří jako nejlepší přátelé, zatímco jako upíři vysávají...


A malé poučení z filosofie zeměpisu: Západ jsme pouze pro Ukrajinu, Rusko a Čínu (pro ty na Východ od nás). Pro západní Evropu jsme její Východ (pokud tomu nevěříte, zeptejte se nějakého řadového angličana nebo holanďana, který není vázán "diplomatickou korektností" k tomu, aby lhal). A ovšem pro nás samotné jsme Střed, a jen vyloučením Východu z našeho Obzoru, hleděním pouze na Západ, bychom Střed být přestali a stali bychom se jen a pouze Východem toho Západu.


Je tedy otázka: Čí jsme Západ? Protože Západ je relativní určení, geometricky i filosoficky. Něco je západnější než něco jiného, něco je východnější než něco jiného.
Můžeme být Východ Západu, ale pokud zároveň budeme i Západ Východu, pak teprve jsme Středem...
Svým vlastním Západem být logicky nemůžeme. A pro ty, kteří by chtěli, aby svět končil Košicemi, budeme jen tím nejvýchodnějším okrajem.


Míru (a ostatně i Demokracie) a Pochopení se dosáhne především Dialogem, a Dobrá Řešení leckdy vyžadují Kompromisy, ale nikdy Ultimáta... 

Objektivní Pravdu můžete nahlédnout především, když porovnáte pohledy z více (geopolitických) Stran.